De instandhouding van de relaisstations

PI2BRD en PI3BRD gaat niet vanzelf.

 

 

 

Relaisstations zoals PI2BRD en PI3BRD worden door en voor zendamateurs opgezet en dienen enerzijds ter stimulans van het

experiment en anderzijds verzorgen zij een infrastructuur voor de (mobiele) zendamateur.

 

Op deze website is een impressie gegeven van wat er zo'n beetje komt kijken bij het opzetten van relaisstations en de instandhouding daarvan.

Gelukkig kunnen we apparaturen gebruiken die door overheid en bedrijfsleven ter beschikking worden gesteld en bij "ons" een tweede leven krijgen.

Dit tweede leven komt echter niet vanzelf.

De toepassing in amateur relais is een veel zwaardere dan de toepassing waarvoor de transceivers ontworpen zijn. Zo is de shift, het verschil tussen zend- en ontvangfrequentie, veel kleiner dan in professionele toepassingen. Dit vraagt een veel kritischere afstelling van de apparatuur en lastig te fabriceren filters. Filters voor onze toepassing zijn niet te koop en moeten zorgvuldig geconstrueerd en afgeregeld worden.

 

Alles bij elkaar een leuke technische uitdaging die wij graag als mede zendamateur(s) aangaan.

 

Vandaag, 9 januari, is het dan zover dat de toestemmingen binnenkomen en hup, meteen de relais in werking gezet.

Vrijwel onmiddellijk zijn ze bezet, geholpen door een 20-tal mailtjes die ik rond heb gestuurd.

 

Het werkt!!

 

Van de intermodulatie tussen de relais onderling is nu niets meer merkbaar, afwachten en in de gaten houden dus.

 

Ook Hans PA0HWB reageert onmiddellijk en programmeert de echolink op 70-cm terug naar in- uitgangsfrequentie van PI2BRD. (www.hwbdata.nl)

Ook dat werkt weer prima en de echolink experimenten worden weer gehoord. Tnx Hans!

 

De balans van dit moment is dat onze voorbereidingen van de afgelopen maanden hun vruchten afwerpen. Ik had het al eerder gemeld, zodra een kaart met het randbereik beschikbaar is wordt die hier gepubliceerd. Rapporten vanuit het randgebied zijn van harte welkom op pe0ssb@amsat.org. Vertel er wel bij of de verbinding met een portofoon, mobiel of vast station is gemaakt.

 

 

SPONSORING

 

Vanuit verschillende gebruikers krijg ik het verzoek om een donatie te doen voor de instandhouding van de relais.

De kosten om de relais op te zetten zijn niet gering en belopen vele honderden Euro's. Agentschap Telecom gaat hierbij voorop met het sturen van rekeningen.

 

Om donateurs een blijk van waardering te geven zal een genummerd certificaat worden uitgegeven en aan iedereen

worden gestuurd die een bijdrage levert.

 

 

Donatie

 

U kunt uw donatie op twee manieren doen:

 

1: Met t.n.v. pe0ssb@amsat.org

 

2: Overschrijving per bank op 18.89.31.112 t.n.v. H. Jenniskens te Breda

 

Vermeld uw adres en donatie PI2/3AMR, een certificaat wordt zo snel mogelijk toegezonden.

 

PI2BRD en PI3BRD de luisterrijke relais!

 

73

PE0SSB

 

Terug